Pihasuunnittelu

Suunnittelutyössäni tärkeimpiä lähtökohtia ovat:

 • asiakkaan toiveet!
 • pihan käyttötarkoitukset
  (oleskelu, leikki, harrastukset)
 • näköyhteydet sisään ja ulos
 • korostettavat ja peitettävät kohdat
 • auringon kierto, tuuliolot, vetiset ja kuivat kohdat
 • paikan muut erityspiirteet

 

Työ etenee seuraavasti:

 1. Tulen kutsun saatuani käymään VELOITUKSETTA.
 2. Tutustun kohteeseesi (jos tontille on jo rakennettu tai talosi on rakenteilla, toimii asemapiirros isona apuna, myös mahdolliset asemakaava- ja julkisivumääräykset on hyvä selvittää etukäteen) ja kartoitan kyselylomakkeen avulla toiveet ja tarpeet, jotka ovat jo mielessäsi.
 3. Annan karkean hinta-arvion – jos et peräänny, jatkamme eteenpäin 😉 Tähän asti kaikki on siis ilmaista.
 4. Teen tarvittavat lisämittaukset.
 5. Teen suunnitelman luonnoksen, jossa on kuvattu mm. toimintojen ja tilojen jaottelu, kasvillisuusalueet ja rakenteet. Se käydään läpi ja täydennetään yhdessä. Samalla esittelen suunnitelman keskeisimpiä kasveja kirjojen ja kasvikuvien avulla. Loput tuntemattomat kasvit voidaan käydä myöhemmin läpi netin kasvilinkkien avulla.
 6. Viimeistelen luonnossuunnitelman tai yksityiskohtaisen istutussuunnitelman kasviluetteloineen ja perusohjeineen.
 7. Laadin tarvittaessa tarkkoja rakennepiirroksia, työselostuksia ja hoito-ohjeita.
 8. Luovutan työn, jonka käymme tarvittaessa vielä yhdessä läpi ja kirjoitan laskun toteutuneen työmäärän mukaisesti.

Tiedäthän, että kaava-alueen uudisrakennus-kohteiden rakennuslupahakemukseen vaaditaan myös tontin käyttö- ja istutussuunnitelma.